wtorek, 11 kwietnia 2017

Prawo do usprawiedliwionej reakcji jako środek obrony interesów strony w toku postępowania rozwodowego

Procesy rozwodowe ze swej natury wymagają od stron nie tylko zaangażowania emocjonalnego, ale również stanowią dla nich poważnie wyzwanie z punktu widzenia obrony swoich interesów i racji. Ta ostatnia kwestia nabiera szczególnego znaczenia wówczas, kiedy strona przeciwna wnosi o rozwiązanie małżeństwa z tzw. „wyłącznej" winy drugiego małżonka lub z winy obojga stron i przedstawia na daną okoliczność korzystne dla siebie dowody. Czy w takiej sytuacji małżonek, pod którego adresem są kierowane konkretne zarzuty, pozostaje bezbronny?