czwartek, 28 marca 2013

Zakłócanie ciszy nocnej a interwencja funkcjonariuszaCzas studiów to nie tylko wejściówki, kolokwia, czy egzaminy. Od zarania dziejów, większość czasu przeciętnego studenta zajmują różnego rodzaju imprezy (odpoczywanie po nich, planowanie, przeżywanie, oczekiwanie na następną). Nawet ci, którzy wychodzą ze swoich czterech ścian od "wielkiego dzwona", lubią i potrafią się bawić - nie od dziś wiadomo, że cicha woda brzegi rwie. Mimo iż portfel polskiego studenta, z roku na rok, jest coraz grubszy, to tak jak przed laty, kiedy nasi rodzice uczęszczali na prywatki (czy ktoś jeszcze pamięta to słowo?), i dziś najczęstszą formą rozrywki wieczornej są tzw. "domówki". Studenci chętnie organizują tego typu imprezy, czy to na stancjach, czy w mieszkaniach. Głośniejsza niż zwykle muzyka, alkohol, napięte i żywe dyskusje, przede wszystkim jednak, tłum młodych ludzi, którzy często z trudem mieszczą się na "kwadracie" - powód wręcz idealny dla każdego nadgorliwego sąsiada.

Co zatem w sytuacji, gdy do drzwi puka funkcjonariusz Policji? Jakie są jego uprawnienia? Co to jest właściwie cisza nocna i czym może zakończyć się jej zakłócanie? 

sobota, 23 marca 2013

Zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji a odszkodowanie

Prowadząc zajęcia z prawa pracy dla pracowników działów kadr staram się zawsze zwracać ich uwagę na konieczność precyzyjnego określenia warunków umów. W gąszczu przepisów, interpretacji i rozbieżnych orzeczeń nie jest to proste. Niemniej jednak jeszcze trudniej jest uniknąć negatywnych konsekwencji źle skonstruowanej umowy. W praktyce często zdarza mi się spotykać z pytaniem „czy da się jeszcze coś z tym zrobić”, kiedy sprawa jest już na etapie postępowania sądowego.

Jedną z takich sytuacji, w których nieco fatygi na etapie tworzenia kontraktu pozwoliłoby uniknąć problemu, jest kwestia „klauzul konkurencyjnych” po ustaniu stosunku pracy. Umowa o zakacie konkurencji ma wprawdzie na celu ochronę interesów pracodawcy, nie można jednak zapominać, iż pozostaje ona umową ze sfery prawa pracy. Co za tym idzie, jej interpretacja musi być dokonywana zgodnie z duchem prawa pracy. W niniejszej publikacji pragnę zwrócić uwagę na konsekwencje prawne, jakie powstają na tle rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

wtorek, 19 marca 2013

Prawo do milczenia


Nikt raczej nie zakłada, że znajdzie się w sytuacji, w której organy ścigania postanowią przedstawić mu zarzuty karne i przesłuchać w charakterze podejrzanego, czy też, że następnie stanie przed sądem jako oskarżony.

Dość powszechną reakcją jest natychmiastowa chęć przeciwstawienia się oskarżeniom i złożenie obszernych wyjaśnień. Niech pozostanie do indywidualnej oceny, czy zawsze właściwą.

niedziela, 17 marca 2013

Postsocjalistyczna ewidencja ludności


Zapowiadane od kilku lat zniesienie obowiązku meldunku, zostało po raz kolejny przesunięte w czasie, tym razem z 2014 na 2016 r. Jednak styczeń br. przyniósł złagodzenie niektórych uciążliwości związanych z realizacją tego PRL-owskiego prawa.

Wspomniane zmiany polegają m.in. na uproszczeniu procedur dotyczących wyjazdów za granicę, czy zniesieniu obowiązku wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania, aby zameldować się w nowym. Od początku tego roku wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie. Nowe przepisy odstępują również od konieczności zgłaszania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz zniesieniu kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Jest to nowe podejście do obywatela, który tę powinność winien realizować nie z powodu sankcji za niedopełnienie, ale dlatego, że z faktu zameldowania będą wynikać dla niego określone uprawnienia, np. w zakresie prawa wyborczego.

sobota, 16 marca 2013

Dopuszczalność dowodu z nagrania w procesie cywilnym

Od pewnego czasu kwestia dopuszczalności dowodu z nagrania pozyskanego bez zgody drugiej strony spędza mi sen z powiek. Związane jest to z zupełnym brakiem jednolitości w orzecznictwie. Nie przeczę, że sama wykorzystuję dowód z nagrań – zwłaszcza w procesach rozwodowych, czy w sprawach rodzinnych – i jak dotąd nie spotkałam się z oddaleniem takiego wniosku. Jedynym zastrzeżeniem jest, aby do nagrania załączony był sporządzony przez stronę zapis przeprowadzonej rozmowy. Będąc po drugiej stronie barykady, powołuję się jednak na judykaty wskazujące na niedopuszczalność takiego dowodu – z różnym rezultatem.

piątek, 15 marca 2013

Wkrótce pierwsze posty...

Dziś uruchomiliśmy naszego bloga pod nazwą "Przy kawie o prawie...". Niebawem dodamy pierwsze posty. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Usilne prace nad treścią bloga trwają. Zapraszamy do rozmów przy kawie o prawie.