sobota, 2 listopada 2013

Ciężkie czasy dla kierowców z ciężką nogąCoraz częściej kierowcy kontrolowani są przy pomocy fotoradarów - często kontrowersyjnych, bo postawionych w absurdalnych miejscach - za to solidnie zasilających samorządowe budżety. Okazuje się, że z maszynkami do robienia pieniędzy da się wygrać. Mimo, iż fotoradarów jest coraz więcej, piratów na drogach wcale nie ubywa. Warto więc wiedzieć, jakie służby mają prawo z nich korzystać. Czy za każdym razem mamy obowiązek przyjęcia mandatu? Na co zwrócić uwagę, aby nie narażać portfela na niepotrzebne wydatki? Kiedy warto oddać sprawę do sądu? System karania kierowców mandatami jest niespójny i często niesprawiedliwy. Nie bójmy się nieprzyjmowania mandatów i występowania na drogę sądową. Nie chodzi o oszukiwanie, ale o egzekwowanie swoich praw.

poniedziałek, 30 września 2013

Jakie opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki?

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy zgłaszają się do kancelarii, prosząc o wskazanie kiedy i komu muszą płacić za publiczne odtwarzanie muzyki. Odpowiedź na to pytanie nie należy – niestety – do prostych.

Na początek wystarczy zauważyć, iż mamy osiem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym przede wszystkim Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Producentów Audio-Video ZPAV, Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzysze Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Z informacji, jakie w lipcu br. przedstawiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkim tym organizacjom udało się w końcu zawrzeć porozumienie w przedmiocie wspólnej tabeli opłat.

piątek, 16 sierpnia 2013

REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY, CZYLI KONSUMENCKIE KŁOPOTY


Reklamacja towaru niezgodnego z umową jest podstawowym prawem każdego konsumenta. Wielokrotnie spotkałam się z informacją wywieszoną przy sklepowej ladzie, iż po odejściu od kasy, reklamacja nie będzie uwzględniana. Nic bardziej mylnego. Otóż takie działanie sklepu jest sprzeczne z przepisami prawa konsumenckiego. Stanowi ono wyraźnie, iż w żaden sposób nie można ograniczać ani wyłączać prawa do reklamacji towaru.

czwartek, 27 czerwca 2013

(Ubez)pieczenie ciał


Nareszcie wakacje! Zeszłoroczne są już tylko wspomnieniem, czas więc zaplanować i dać zarobić jakiemuś touroperatorowi. W radosnym oczekiwaniu na wygrzewanie się w słonecznych rejonach świata warto zainteresować się czymś więcej, aniżeli tylko nowym bikini. Jakiś czas temu media w Polsce żyły historią Polaka, który podczas swojego urlopu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wskutek udaru mózgu mężczyzna został poddany hospitalizacji, a jego rodzina za leczenie i transport do kraju musiała zapłacić, bagatela, 30 tys. euro, bo choć rzeczony turysta wykupił w biurze podróży ubezpieczenie, suma na jaką opiewało nie wystarczyła na pokrycie wszystkich kosztów leczenia i transportu do Polski.

niedziela, 16 czerwca 2013

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.


Co jakiś czas – jak i większość moich kolegów – spotykam się z pytaniem, jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza i niesie za sobą najmniejsze ryzyko. Odpowiedź nie jest prosta i wymaga wszechstronnej oceny sytuacji. Często jednak efektem takiej analizy jest stwierdzenie, iż najlepszym wyjściem jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przynajmniej na początek). 

Decydując się na założenie takiej formy działalności, zwrócić należy uwagę na kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki. Zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Dodatkowo przepis zastrzega, iż członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

piątek, 3 maja 2013

Rozporządzenie mieniem a roszczenie o zachowek

Wielokrotnie w swej praktyce spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości rozporządzenia swoim mieniem w taki sposób, aby spadkobiercy nie mogli ubiegać się o wypłatę zachowku. Pierwszą kwestią na którą zwrócić należy uwagę jest sama instytucja zachowku. Zwykle bowiem, pojęcie to rozumiane jest zgoła odmiennie niż przewidują to przepisy kodeksu cywilnego i utożsamiane jest z zapisem testamentowym. Stąd jako sposób ochrony przed jego wypłatą ma być rozporządzenie testamentowe. Nic bardziej mylnego… 

piątek, 19 kwietnia 2013

Wstępne wałkowanie protokołu


Większość postępowań karnych w sferze dowodowej opiera się w przeważającej mierze na osobowych źródłach dowodowych. Oczywiście coraz częściej do czynienia mamy z nagraniami lub opiniami biegłych, a w sprawach gospodarczych z wszelakiej maści dokumentami. Niemniej prawie zawsze to zeznania stanowią spoiwo pozostałych dowodów i nadają im kontekst.

Kodeks postępowania karnego stanowi prostą zasadę, że wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością.

wtorek, 9 kwietnia 2013

Zakaz palenia w miejscach publicznychChociaż pierwsze prawo “antynikotynowe” zostało wprowadzone już w czasach III Rzeszy, to dopiero w XXI wieku zaczęto wprowadzać akty prawne zabraniające palenia w miejscach publicznych, mając na celu przede wszystkim ochronę zdrowia osób niepalących.

W Polsce zakaz palenia obowiązuje od listopada 2010 r. i w znacznej mierze przyczynił się do ograniczenia liczby wypalanych przez obywateli papierosów. Wprowadzenie ustawy zabraniającej palenia w miejscach publicznych z całą pewnością przyczyniło się również do poprawy zdrowia osób niepalących.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Czy możliwa jest eksmisja za same myśli?

Zapewne wszystkim doskonale wiadomo, że w obecnie obowiązujących ustrojach politycznych i prawnych nie ponosimy odpowiedzialności za swoje myśli, czy to na gruncie prawa cywilnego, czy też karnego. Jest to dla nas oczywiste i nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej.

Uczestniczyłem jednak w sprawie cywilnej, z analizy której można wyciągnąć wniosek, że możemy podlegać odpowiedzialności także za swoje niewyartykułowane myśli. Sąd orzekł bowiem eksmisję osoby z nieruchomości, która w tym lokalu nie przebywa.

czwartek, 28 marca 2013

Zakłócanie ciszy nocnej a interwencja funkcjonariuszaCzas studiów to nie tylko wejściówki, kolokwia, czy egzaminy. Od zarania dziejów, większość czasu przeciętnego studenta zajmują różnego rodzaju imprezy (odpoczywanie po nich, planowanie, przeżywanie, oczekiwanie na następną). Nawet ci, którzy wychodzą ze swoich czterech ścian od "wielkiego dzwona", lubią i potrafią się bawić - nie od dziś wiadomo, że cicha woda brzegi rwie. Mimo iż portfel polskiego studenta, z roku na rok, jest coraz grubszy, to tak jak przed laty, kiedy nasi rodzice uczęszczali na prywatki (czy ktoś jeszcze pamięta to słowo?), i dziś najczęstszą formą rozrywki wieczornej są tzw. "domówki". Studenci chętnie organizują tego typu imprezy, czy to na stancjach, czy w mieszkaniach. Głośniejsza niż zwykle muzyka, alkohol, napięte i żywe dyskusje, przede wszystkim jednak, tłum młodych ludzi, którzy często z trudem mieszczą się na "kwadracie" - powód wręcz idealny dla każdego nadgorliwego sąsiada.

Co zatem w sytuacji, gdy do drzwi puka funkcjonariusz Policji? Jakie są jego uprawnienia? Co to jest właściwie cisza nocna i czym może zakończyć się jej zakłócanie? 

sobota, 23 marca 2013

Zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji a odszkodowanie

Prowadząc zajęcia z prawa pracy dla pracowników działów kadr staram się zawsze zwracać ich uwagę na konieczność precyzyjnego określenia warunków umów. W gąszczu przepisów, interpretacji i rozbieżnych orzeczeń nie jest to proste. Niemniej jednak jeszcze trudniej jest uniknąć negatywnych konsekwencji źle skonstruowanej umowy. W praktyce często zdarza mi się spotykać z pytaniem „czy da się jeszcze coś z tym zrobić”, kiedy sprawa jest już na etapie postępowania sądowego.

Jedną z takich sytuacji, w których nieco fatygi na etapie tworzenia kontraktu pozwoliłoby uniknąć problemu, jest kwestia „klauzul konkurencyjnych” po ustaniu stosunku pracy. Umowa o zakacie konkurencji ma wprawdzie na celu ochronę interesów pracodawcy, nie można jednak zapominać, iż pozostaje ona umową ze sfery prawa pracy. Co za tym idzie, jej interpretacja musi być dokonywana zgodnie z duchem prawa pracy. W niniejszej publikacji pragnę zwrócić uwagę na konsekwencje prawne, jakie powstają na tle rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

wtorek, 19 marca 2013

Prawo do milczenia


Nikt raczej nie zakłada, że znajdzie się w sytuacji, w której organy ścigania postanowią przedstawić mu zarzuty karne i przesłuchać w charakterze podejrzanego, czy też, że następnie stanie przed sądem jako oskarżony.

Dość powszechną reakcją jest natychmiastowa chęć przeciwstawienia się oskarżeniom i złożenie obszernych wyjaśnień. Niech pozostanie do indywidualnej oceny, czy zawsze właściwą.

niedziela, 17 marca 2013

Postsocjalistyczna ewidencja ludności


Zapowiadane od kilku lat zniesienie obowiązku meldunku, zostało po raz kolejny przesunięte w czasie, tym razem z 2014 na 2016 r. Jednak styczeń br. przyniósł złagodzenie niektórych uciążliwości związanych z realizacją tego PRL-owskiego prawa.

Wspomniane zmiany polegają m.in. na uproszczeniu procedur dotyczących wyjazdów za granicę, czy zniesieniu obowiązku wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania, aby zameldować się w nowym. Od początku tego roku wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie. Nowe przepisy odstępują również od konieczności zgłaszania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz zniesieniu kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Jest to nowe podejście do obywatela, który tę powinność winien realizować nie z powodu sankcji za niedopełnienie, ale dlatego, że z faktu zameldowania będą wynikać dla niego określone uprawnienia, np. w zakresie prawa wyborczego.

sobota, 16 marca 2013

Dopuszczalność dowodu z nagrania w procesie cywilnym

Od pewnego czasu kwestia dopuszczalności dowodu z nagrania pozyskanego bez zgody drugiej strony spędza mi sen z powiek. Związane jest to z zupełnym brakiem jednolitości w orzecznictwie. Nie przeczę, że sama wykorzystuję dowód z nagrań – zwłaszcza w procesach rozwodowych, czy w sprawach rodzinnych – i jak dotąd nie spotkałam się z oddaleniem takiego wniosku. Jedynym zastrzeżeniem jest, aby do nagrania załączony był sporządzony przez stronę zapis przeprowadzonej rozmowy. Będąc po drugiej stronie barykady, powołuję się jednak na judykaty wskazujące na niedopuszczalność takiego dowodu – z różnym rezultatem.

piątek, 15 marca 2013

Wkrótce pierwsze posty...

Dziś uruchomiliśmy naszego bloga pod nazwą "Przy kawie o prawie...". Niebawem dodamy pierwsze posty. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Usilne prace nad treścią bloga trwają. Zapraszamy do rozmów przy kawie o prawie.