poniedziałek, 30 września 2013

Jakie opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki?

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy zgłaszają się do kancelarii, prosząc o wskazanie kiedy i komu muszą płacić za publiczne odtwarzanie muzyki. Odpowiedź na to pytanie nie należy – niestety – do prostych.

Na początek wystarczy zauważyć, iż mamy osiem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym przede wszystkim Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Producentów Audio-Video ZPAV, Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzysze Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Z informacji, jakie w lipcu br. przedstawiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkim tym organizacjom udało się w końcu zawrzeć porozumienie w przedmiocie wspólnej tabeli opłat.