poniedziałek, 28 września 2015

Być pośrodku sporu, czyli słów kilka o mediacjachW odpowiedzi na zinstytucjonalizowany system sądownictwa, niespełna 50 lat temu, powstała w Stanach Zjednoczonych koncepcja alternatywnego rozwiązywania sporów (alternative dispute resolution). Najważniejszą z metod ADR na przestrzeni lat stała się mediacja, będąc nie tyle popularną, co wyraźnie wpływającą na kształt kultury prawnej społeczeństw rozwijających się w obrębie prawa precedensowego.wtorek, 22 września 2015

Lifting bloga

Blog "Przy kawie o prawie..." po 2,5 roku wirtualnego życia doczekał się delikatnej modernizacji. Dodaliśmy nowe funkcjonalności, które - mamy nadzieję - pozwolą Wam szybciej dotrzeć do informacji publikowanych na naszym blogu oraz w sieci. Na blogu pojawiła się bowiem wyszukiwarka i moduły prezentujące najaktualniejsze informacje z zakresu prawa pracy, karnego i cywilnego. 

Nieznacznej zmianie uległa kolorystyka bloga. Obecnie chyba jeszcze bardziej nawiązuje ona do barwy kawy ;-).

Bez wątpienia jednakże do największych zmian jakie zaszły na blogu należą opracowanie logotypu bloga oraz umieszczenie go w nowym headerze.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że blog "Przy kawie o prawie..." doczekał się także swojego Fanpage'a. Oczywiście zapraszamy do jego odwiedzin (www.facebook.com/przykawieoprawie) i polubienia.

niedziela, 20 września 2015

Mobbing - pojęcie trudno klasyfikowalne


Mobbing. Słowo, które często pojawia się na pierwszych stronach gazet, rozbrzmiewa w radio i telewizji. Czym jednak jest mobbing? Kiedy mamy z nim do czynienia? Czy warto walczyć w sądzie o roszczenia z nim związane? Jakie mechanizmy pozwolą zminimalizować ryzyko postawienia zarzutów występowania zjawiska mobbingu w zakładzie pracy?

Pojęcie mobbingu zostało po raz pierwszy użyte przez etnologa Konrada Lorenza w połowie XX w. i dotyczyło specyficznego zachowania zwierząt. Naukowiec zauważył, że grupa małych i słabych zwierząt atakuje inne, pojedyncze duże zwierzę, aby je odstraszyć.

Badania, które odnosiły się do mobbingu w środowisku pracy jako pierwszy przeprowadził Heinz Leymann w Szwecji w 1982 r. Wówczas termin "mobbing" został użyty na określenie psychospołecznych relacji zachodzących w miejscu pracy. Polegały one na nękaniu, poniżaniu i ośmieszaniu pracownika przez innych pracowników lub przełożonego (Adam Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008).

wtorek, 12 maja 2015

Dyskrecjonalna władza sędziego

Obowiązujący w Polsce kodeks postępowania cywilnego pochodzi z 1964 roku i został stworzony w zupełnie odmiennych realiach społecznych i gospodarczych. Liczne zmiany i nowelizacje ustawy czynione na przestrzeni lat miały charakter cząstkowy, co doprowadziło do zatarcia jej ciągłości ideowej i braku kompleksowości rozwiązań. Obecnie najcięższym zarzutem, jaki podnoszony jest przeciwko polskiej procedurze cywilnej, jest jej nazbyt kazuistyczny charakter. Ustawodawca, dążąc do wyeliminowania anachronicznych  założeń Kodeksu, starając się realizować postulaty zarówno doktryny jak i praktyków, wprowadził istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej ustawą z dnia 16 września 2011 roku.

wtorek, 21 kwietnia 2015

"Polityka antymobbingowa" kolejnym tematem cyklu spotkań "Przy kawie o prawie..."

Z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy naszą współpracę z Fundacją Ekspert-Kujawy w zakresie organizacji cyku spotkań "Przy kawie o prawie...".

Tym razem przedmiotem rozważań przy kawie będzie tematyka związana z polityką antymobbingową.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia br. (wtorek) w godz. od 18:00 do 20:00 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.

Szczegóły dotyczące spotkania oraz kosztów uczestnictwa opublikowane zostały tutaj.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

niedziela, 15 marca 2015

Pierwsze spotkanie w "realu"

Prowadzenie bloga "Przy kawie o prawie..." daje mi - oprócz oczywiście ogromnej satysfakcji - możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z dziedziny prawa z osobami odwiedzającymi bloga  bez względu na dzielącą nas odległość geograficzną. To ogromna zaleta prowadzenia dyskusji w ten sposób. Moja radość jest tym większą, że blog cieszy się dużą i wykazującą tendencje wzrostowe popularnością. Wszystkim odwiedzającym bloga oraz biorącym czynny udział w dyskusjach - serdecznie dziękuję.

Niemniej jednak nic nie jest w stanie zastąpić dyskusji prowadzonej w świecie rzeczywistym. Dlatego razem z Fundacją Ekspert-Kujawy z Inowrocławia pragniemy część naszych rozważań przenieść do "reala" i rozpocząć cykl spotkań "Przy kawie o prawie...".

Pierwsze spotkanie, które będą miała przyjemność poprowadzić zatytułowane zostało "Wybrane problemy podatku VAT w praktyce".

Spotkanie odbędzie się 26  marca 2015 r. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane zostało na godzinę 17-stą. Prawa i kawy nie zabraknie!

Szczegóły dotyczące spotkania oraz kosztów uczestnictwa znajdują się tutaj.

niedziela, 1 marca 2015

Charakterystyka tzw. prywatnej opinii w procedurze cywilnej


Coraz częściej w procedurze cywilnej dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy powstaje potrzeba odwołania się do specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają sędziowie, a często i strony postępowania. Powoduje to konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Z uwagi na swój specyficzny charakter dowód ten ma szczególne znaczenie, często przesądzające o wyniku postępowania. Strony zdając sobie z tego sprawę dość często już przed rozprawą zaopatrują się w „swoją” opinię i pewni swego składają ją jako dowód w sprawie. Niestety tutaj spotyka ich zdziwienie, gdy dowiadują się od Sądu, iż taka opinia nie jest opinią biegłego w rozumieniu przepisów Kodeksu.