poniedziałek, 24 lutego 2014

Przymierze z bliskimi, czyli sztuka pisania testamentu
Testament kojarzony jest wyłącznie ze śmiercią. Tymczasem na Zachodzie spisanie własnej woli jest coraz powszechniejsze nawet wśród osób, które dopiero co osiągnęły pełnoletność. Testament jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania. Rygor ten uzasadniony jest faktem, iż czynność ta staje się skuteczna dopiero po śmierci testatora. Niemożliwe zatem byłoby poczynienie wyjaśniających ustaleń, w razie jakichkolwiek wątpliwości. Stąd też, nałożony przez ustawodawcę obowiązek spełnienia wszelkich wymogów.  Postaram się je nieco przybliżyć.