wtorek, 12 maja 2015

Dyskrecjonalna władza sędziego

Obowiązujący w Polsce kodeks postępowania cywilnego pochodzi z 1964 roku i został stworzony w zupełnie odmiennych realiach społecznych i gospodarczych. Liczne zmiany i nowelizacje ustawy czynione na przestrzeni lat miały charakter cząstkowy, co doprowadziło do zatarcia jej ciągłości ideowej i braku kompleksowości rozwiązań. Obecnie najcięższym zarzutem, jaki podnoszony jest przeciwko polskiej procedurze cywilnej, jest jej nazbyt kazuistyczny charakter. Ustawodawca, dążąc do wyeliminowania anachronicznych  założeń Kodeksu, starając się realizować postulaty zarówno doktryny jak i praktyków, wprowadził istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej ustawą z dnia 16 września 2011 roku.