wtorek, 11 kwietnia 2017

Prawo do usprawiedliwionej reakcji jako środek obrony interesów strony w toku postępowania rozwodowego

Procesy rozwodowe ze swej natury wymagają od stron nie tylko zaangażowania emocjonalnego, ale również stanowią dla nich poważnie wyzwanie z punktu widzenia obrony swoich interesów i racji. Ta ostatnia kwestia nabiera szczególnego znaczenia wówczas, kiedy strona przeciwna wnosi o rozwiązanie małżeństwa z tzw. „wyłącznej" winy drugiego małżonka lub z winy obojga stron i przedstawia na daną okoliczność korzystne dla siebie dowody. Czy w takiej sytuacji małżonek, pod którego adresem są kierowane konkretne zarzuty, pozostaje bezbronny?

poniedziałek, 14 listopada 2016

Prawo cytatu – jak daleko sięga?

Przygotowując jakąkolwiek publikację, wielokrotnie sięgamy do dorobku innych osób, powołując się na ich poglądy, stanowisko, autorytet. Aby umożliwić rozwój twórczej działalności ustawodawca dopuścił możliwość korzystania z cudzego utworu w ramach tzw. „prawa cytatu”. Jak wskazuje się w literaturze, żadna działalność twórcza nie odbywa się "w próżni", ale wymaga korzystania, odniesienia się do osiągnięć twórczych innych (por. J. Preussner - Zamorska, J. Marcinkowski (w:) System prawa prywatnego, t. 13, prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 564).

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

czwartek, 26 maja 2016

Zakaz spożywania alkoholu w tzw. „miejscu publicznym”.

Ładna pogoda za oknem sprawia, że w mieście pojawiają się „miłośnicy piwa pod chmurką”, zdarza się, że kończą oni konsumpcję z mandatem za „spożywanie alkoholu w miejscu publicznym”. Czy jednak taki mandat został wystawiony słusznie?

środa, 6 stycznia 2016

Alimenty na rzecz małżonka

Jednym z istotniejszych zagadnień związanych z problematyką rozwodów są alimenty, zarówno te orzekane na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka.
W niniejszym wpisie zamierzam się jednak skupić na tych drugich - z uwagi na ich swoistą specyfikę.

Podstawą prawną orzekania alimentów na rzecz byłego małżonka jest art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten rozróżnia uprawnienie do alimentów między byłymi małżonkami na podstawie dwóch zasadniczych kryteriów: ekonomicznego i winy w rozkładzie pożycia. W zależności od tego, jak będą kształtować się te kryteria różna będzie zarówno treść obowiązku alimentacyjnego, jak i czas jego obowiązywania.

poniedziałek, 28 września 2015

Być pośrodku sporu, czyli słów kilka o mediacjachW odpowiedzi na zinstytucjonalizowany system sądownictwa, niespełna 50 lat temu, powstała w Stanach Zjednoczonych koncepcja alternatywnego rozwiązywania sporów (alternative dispute resolution). Najważniejszą z metod ADR na przestrzeni lat stała się mediacja, będąc nie tyle popularną, co wyraźnie wpływającą na kształt kultury prawnej społeczeństw rozwijających się w obrębie prawa precedensowego.wtorek, 22 września 2015

Lifting bloga

Blog "Przy kawie o prawie..." po 2,5 roku wirtualnego życia doczekał się delikatnej modernizacji. Dodaliśmy nowe funkcjonalności, które - mamy nadzieję - pozwolą Wam szybciej dotrzeć do informacji publikowanych na naszym blogu oraz w sieci. Na blogu pojawiła się bowiem wyszukiwarka i moduły prezentujące najaktualniejsze informacje z zakresu prawa pracy, karnego i cywilnego. 

Nieznacznej zmianie uległa kolorystyka bloga. Obecnie chyba jeszcze bardziej nawiązuje ona do barwy kawy ;-).

Bez wątpienia jednakże do największych zmian jakie zaszły na blogu należą opracowanie logotypu bloga oraz umieszczenie go w nowym headerze.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że blog "Przy kawie o prawie..." doczekał się także swojego Fanpage'a. Oczywiście zapraszamy do jego odwiedzin (www.facebook.com/przykawieoprawie) i polubienia.