piątek, 19 kwietnia 2013

Wstępne wałkowanie protokołu


Większość postępowań karnych w sferze dowodowej opiera się w przeważającej mierze na osobowych źródłach dowodowych. Oczywiście coraz częściej do czynienia mamy z nagraniami lub opiniami biegłych, a w sprawach gospodarczych z wszelakiej maści dokumentami. Niemniej prawie zawsze to zeznania stanowią spoiwo pozostałych dowodów i nadają im kontekst.

Kodeks postępowania karnego stanowi prostą zasadę, że wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością.

wtorek, 9 kwietnia 2013

Zakaz palenia w miejscach publicznychChociaż pierwsze prawo “antynikotynowe” zostało wprowadzone już w czasach III Rzeszy, to dopiero w XXI wieku zaczęto wprowadzać akty prawne zabraniające palenia w miejscach publicznych, mając na celu przede wszystkim ochronę zdrowia osób niepalących.

W Polsce zakaz palenia obowiązuje od listopada 2010 r. i w znacznej mierze przyczynił się do ograniczenia liczby wypalanych przez obywateli papierosów. Wprowadzenie ustawy zabraniającej palenia w miejscach publicznych z całą pewnością przyczyniło się również do poprawy zdrowia osób niepalących.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Czy możliwa jest eksmisja za same myśli?

Zapewne wszystkim doskonale wiadomo, że w obecnie obowiązujących ustrojach politycznych i prawnych nie ponosimy odpowiedzialności za swoje myśli, czy to na gruncie prawa cywilnego, czy też karnego. Jest to dla nas oczywiste i nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej.

Uczestniczyłem jednak w sprawie cywilnej, z analizy której można wyciągnąć wniosek, że możemy podlegać odpowiedzialności także za swoje niewyartykułowane myśli. Sąd orzekł bowiem eksmisję osoby z nieruchomości, która w tym lokalu nie przebywa.