niedziela, 15 marca 2015

Pierwsze spotkanie w "realu"

Prowadzenie bloga "Przy kawie o prawie..." daje mi - oprócz oczywiście ogromnej satysfakcji - możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z dziedziny prawa z osobami odwiedzającymi bloga  bez względu na dzielącą nas odległość geograficzną. To ogromna zaleta prowadzenia dyskusji w ten sposób. Moja radość jest tym większą, że blog cieszy się dużą i wykazującą tendencje wzrostowe popularnością. Wszystkim odwiedzającym bloga oraz biorącym czynny udział w dyskusjach - serdecznie dziękuję.

Niemniej jednak nic nie jest w stanie zastąpić dyskusji prowadzonej w świecie rzeczywistym. Dlatego razem z Fundacją Ekspert-Kujawy z Inowrocławia pragniemy część naszych rozważań przenieść do "reala" i rozpocząć cykl spotkań "Przy kawie o prawie...".

Pierwsze spotkanie, które będą miała przyjemność poprowadzić zatytułowane zostało "Wybrane problemy podatku VAT w praktyce".

Spotkanie odbędzie się 26  marca 2015 r. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane zostało na godzinę 17-stą. Prawa i kawy nie zabraknie!

Szczegóły dotyczące spotkania oraz kosztów uczestnictwa znajdują się tutaj.

niedziela, 1 marca 2015

Charakterystyka tzw. prywatnej opinii w procedurze cywilnej


Coraz częściej w procedurze cywilnej dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy powstaje potrzeba odwołania się do specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają sędziowie, a często i strony postępowania. Powoduje to konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Z uwagi na swój specyficzny charakter dowód ten ma szczególne znaczenie, często przesądzające o wyniku postępowania. Strony zdając sobie z tego sprawę dość często już przed rozprawą zaopatrują się w „swoją” opinię i pewni swego składają ją jako dowód w sprawie. Niestety tutaj spotyka ich zdziwienie, gdy dowiadują się od Sądu, iż taka opinia nie jest opinią biegłego w rozumieniu przepisów Kodeksu.