wtorek, 2 grudnia 2014

Kiedy może nastąpić tymczasowe aresztowanie w polskiej procedurze karnej?

Parę słów wstępu

Tymczasowe aresztowanie jest najdolegliwszym z przewidzianych przez kodeks postępowania karnego środkiem zapobiegawczym, czyli środkiem przymusu stosowanym wobec oskarżonego celem zabezpieczenia prawidłowego toku procesu. Zasadniczą funkcją jaką spełniać mają środki zapobiegawcze jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, czyli funkcja prewencyjna. Wspomniane zabezpieczenie przejawia się dwojako, z jednej strony polega na „zabezpieczeniu” samego oskarżonego dla procesu, poprzez utrudnienie mu ucieczki, bądź ukrywania się, a z drugiej na pozbawieniu go możności wpływania na świadków albo zacierania dowodów.